• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Nếu sử dụng truyền hình số mặt đất, có phải mất tiền thuê bao hàng tháng như truyền hình cáp không?

09/10/2014