Xin cho biết các trường hợp Giấy phép tần số vô tuyến điện bị thu hồi?