Xin cho biết các sở cứ pháp lý để cấp phép và gia hạn giấy phép cho các đài phát thanh, phát hình?