Hồ sơ xin cấp phép sử dụng máy phát VTĐ cho các đài phát thanh truyền hình gồm những gì?