Tại sao phải quy hoạch tần số VTĐ?

Trả lời

Mục đích của quy hoạch:

Phổ tần số VTĐ là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý hiếm. Việc sử dụng, khai thác và quản lý phổ tần số VTĐ phải đạt được hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm và bảo vệ được chủ quyền của quốc gia.

Cùng với qui hoạch phát triển ngành Bưu chính viễn thông, qui hoạch phổ tần số VTĐ của Việt Nam cho các nghiệpvụ góp phần vào việc phát triển mạng thông tin VTĐ theo hướng hiện đại, đồng bộ và ổn định lâu dài, phù hợp với xu hướng phát triển của quốc tế, đáp ứng các nhu cầu về thông tin phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh, tạo cơ sở cho việc xã hội hoá thông tin vào đầu thế kỷ 21.

Quy hoạch phổ tần số VTĐ cho các nghiệp vụ là nội dung quan trọng nhất, là cơ sở để các Bộ, Ngành định hướng sử dụng và đầu tư trang bị kỹ thuật VTĐ, là cơ sở để tiến hành các bước quy hoạch chi tiết.

Việc qui hoạch tần số vô tuyến điện có thể được ví như việc phân luồng giao thông ở đó dải tần số vô tuyến điện được phân ra thành các đoạn băng tần nhỏ hơn được phục vụ cho một hoặc một số nghiệp vụ nhất định chẳng hạn như băng tần dành cho thông tin di động, truyền hình, an ninh quốc phòng, hàng không, taxi, . . . Việc phân chia như vậy sẽ tránh được can nhiễu, và sử dụng hiệu quả thiết bị vô tuyến điện.

11/10/2016