Xin hỏi các dải băng tần dùng cho thông tin vệ tinh?

Trả lời

Các dịch vụ thông tin vệ tinh được phân bổ các băng tần rất rộng tuỳ theo loại dịch vụ. Các băng tần trong dải từ 300 Mhz đến 10 Ghz không bị ảnh hưởng lớn bởi các điều kiện truyền sóng qua khí quyển. Tuy nhiên với sự phát triển rộng khắp như ngày nay việc sử dụng các băng tần cao hơn ngày càng trở nên phổ biến.

Thống kê các băng tần do ITU-R phân bổ cho dịch vụ FSS

Băng tần (GHz)

Các ứng dụng điển hình

Băng tần

Tuyến lên

Tuyến xuống

 

6/4 GHz

(Băng C)

5,925 - 6,425

(500 MHz)

3,7 - 4,2

(500 MHz)

Băng tần sử dụng rộng rãi nhất cho cả FSS và BSS

5,725 - 6,275

(575 MHz)

3,4 - 3,9

(500 MHz)

INTERSPUTNIK

5,850 - 7,075

(1 225 MHz)

3,4 - 4,2

4,5 - 4,8

(1 100 MHz)

Băng tần C mở rộng

6,425 - 7,075

(300 MHz)

4,5 - 4,8

(300 MHz)

 

8/7 GHz

(Băng X)

7,925 - 8,425

(500 MHz)

7,25 - 7,75

(500 MHz)

Dùng cho thông tin chính phủ, quân sự; ngày nay đã bắt đầu ứng dụng thương mại

 

13/11 GHz

(Băng Ku)

12,75 - 13,25

(500 MHz)

10,7 - 11,7

(1 000 Mhz)

 

 

12,75 - 13,25

(500 MHz)

10,7 - 10,95

11,2 - 11,45

(500 MHz)

Băng tần mở rộng Ku

14/11 GHz

(Băng Ku)

14 - 14,5

(500 MHz)

10,95 - 11,2

11,45 - 11,7

(500 Mhz)

 

FSS, BSS

14/12 GHz

(Băng Ku)

14 - 14,5

14 - 14,25

(500 MHz)

11,7 - 12,2

12,5 - 12,75

(750 Mhz)

FSS, BSS

18/12 GHz

(Băng K)

17,3 - 18,1

(800 Mhz)

 

BSS feeder links

30/20 GHz

(Băng Ka)

27,5 - 31

(3 500 MHz)

17,7 - 21,2

(3 500 MHz)

ít sử dụng, sử dụng ở một số nước như Nhật bản

11/10/2016