Xin cho biết nguyên tắc Phân bổ băng tần phục vụ quốc phòng, an ninh?