• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Xin tư vấn giúp tôi nên đầu tư mua TV mới có tích hợp đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 hay chỉ nên mua đầu thu truyền hình số DVB-T2 và sử dụng TV cũ?

10/10/2014