• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Khi lộ trình số hóa truyền hình hoàn tất, nếu tôi không có TV tích hợp đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 hay không có đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 là tôi sẽ không còn xem được TV nữa có đúng không?

14/10/2014