• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Có quy định tiêu chuẩn gì cho đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 không?

15/10/2014