• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Trong giai đoạn chuyển đối từ truyền hình tương tự mặt đất sang truyền hình số mặt đất, làm thế nào để nhận biết TV có tích hợp đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2?

13/10/2014