• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

13/ Để kịp thời nắm bắt thông tin về trạm phát sóng DVB-T2 phù hợp với địa bàn sinh sống, tôi thường xuyên truy cập công cụ hỗ trợ số hóa truyền hình nhưng từ lâu tôi thấy công cụ không cập nhật trạm mới. Trong khi gần đây SDTV tại Tiền Giang và Trà Vinh lại không có trên bản đồ của công cụ. Tại sao lại cập nhật chậm trễ như vậy?

07/09/2017