• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

16. Cho tôi hỏi đầu thu nhà tôi được tặng sao chỉ thu được 11 kênh thôi