• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

.Cho hỏi Bến Tre đã có trạm phát truyền hình số mặt đất chưa? Nếu có thì trạm phát ở đâu?