• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Xin hỏi là thay đổi như vậy thì tín hiệu đường truyền hay các sóng về kênh trước đây có bị thay đổi không?