• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Tại sao tỉnh Long An không xem được Vĩnh Long 1 và Vĩnh Long 2 trên đầu thu DVB-T2, tôi dùng anten trong nhà mà không xem được.