• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Xin hỏi chính xác thời điểm nào (ngày tháng năm nào) tỉnh Thanh Hóa chính thức phủ sóng truyền hình số mặt đất?