• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

Từ ngày 16/08 đã tắt sóng ATV ở tỉnh Bình Thuận nhưng hiện tại nhiều khu vực ở Bình Thuận vẫn chưa có sóng hoặc sóng rất yếu. Tôi định mua đầu thu DVB-T2 lắp để coi truyền hình nhưng có vấn đề như tôi đề cập ở trên nên vẫn chưa quyết định mua, sợ mua về không thu được sóng. Đề nghị Bộ cho biết khi nào tỉnh tôi đang ở có sóng truyền hình mặt đất đầy đủ vì chưa phủ sóng nhiều khu vực mà lại tắt sóng analog coi như gia đình tôi bị cắt đứt thông tin tin tức từ xã hội, từ nhà nước?!