• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Truyền hình số mặt đất

3. Cho tôi hỏi đầu thu kỹ thuật số cũ bây giờ không thu được kênh nào và có cách nào khắc phục được không hay là phải mua đầu kỹ thuật số đời mới.