Đoàn TN Cục Tần số VTĐ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022

14/03/2017

Sáng ngày 10/3/2017, tại Hà Nội, Đoàn cơ sở Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là một trong những Đoàn cơ sở được Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn là Đại hội điểm.