CategoryID2= 7 | LtsNew2.count=0CategoryID2= 0 | LtsNew2.count=0 Trung tâm khu vực IV

Hội nghị Giao ban công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện tại các tỉnh miền Tây Nam bộ năm 2019

27/12/2019

Ngày 19/12/2019, tại thành phố Cần Thơ, Cục Tần số VTĐ đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện với các Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thông tin Thể Thao và Du lịch thuộc 10 tỉnh thành Tây Nam bộ.

Hội nghị phổ biến pháp luật về tần số VTĐ tại Bạc Liêu

30/09/2019

Ngày 24/9/2019, tại tỉnh Bạc Liêu, Trung tâm Tần số VTĐ khu vực IV phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tần số vô tuyến điện.

Hội nghị Giao ban phối hợp công tác quản lý tần số vô tuyến điện khu vực IV

01/11/2018

Ngày 31/10/2018, tại thành phố Cần Thơ, Cục Tần số VTĐ đã tổ chức Hội nghị giao ban phối hợp công tác quản lý tần số vô tuyến điện với các Sở Thông tin và Truyền thông 10 tỉnh Tây Nam bộ. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tập huấn nâng cao nhận thức cán bộ, công chức làm công tác nông thôn mới đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông tại KonTum

14/05/2018

Ngày 10/5/2018, tại thành phố KonTum, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông KonTum; Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh KonTum tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức làm công tác Nông thôn mới trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Đến dự Hội nghị có lãnh đạo Sở TTTT; lãnh đạo VP điều phối CT MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh KonTum; lãnh đạo UBND các huyện và hơn 200 cán bộ, công chức làm công tác thông tin và truyền thông đến từ Phòng VHTT các huyện và các xã trên địa bàn tỉnh KonTum.