• Trang chủ
  • Quy hoạch băng tần - phổ tần
  • Quy hoạch phổ tần

Quyết định 71/2013/QĐ-TTG

31/03/2014

Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

Tải về tại đây