• Trang chủ
  • Quy hoạch băng tần - phổ tần
  • Quy hoạch sử dụng kênh tần

Quyết định 80/QĐ-BTTTT

24/10/2014

Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz giai đoạn 2014-2017

Thông tư 26/2013/TT-BTTTT

24/10/2014

Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF(470-806)MHz đến năm 2020

Thông tư 04/2013/TT-BTTTT

24/10/2014

Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020

Các tin đã đưa: