Cục trưởng Đoàn Quang Hoan nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của nước CHDCND Lào

Chiều ngày 22/6/2017, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Bưu chính và Viễn thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thansamay Kommasith, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Đoàn Quang Hoan - Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 17/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2017/NĐ-CP, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Tiêu chuẩn mới của ITU: Kết nối mạng thông tin trung tâm hỗ trợ 5G

Các thành viên ITU đã thông qua một tiêu chuẩn mới về kết nối mạng thông tin trung tâm (Information Centric Networking - ICN), một cách tiếp cận đầy hứa hẹn nhằm đạt được truyền thông độ trễ cực thấp trong môi trường IMT-2020 (5G). Đây là tiêu chuẩn đầu tiên được đưa ra từ nghiên cứu của ITU về công nghệ hữu tuyến hỗ trợ các hệ thống 5G trong tương lai.