Cục Tần số VTĐ luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ TTTT giao

Chiều ngày 20/3/2017, Đoàn kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho các đơn vị triển khai trong năm 2017 đã đến kiểm tra tại Cục Tần số VTĐ. Tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Đức - Chánh Văn phòng Bộ TTTT, Trưởng đoàn đánh giá Cục Tần số VTĐ là đơn vị luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ TTTT giao cho.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 17/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2017/NĐ-CP, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Tọa đàm “Kinh nghiệm và giải pháp triển khai số hóa truyền hình mặt đất”

Chiều ngày 21/3/2017, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam đã tổ chức Hội thảo - Tọa đàm “Kinh nghiệm và giải pháp triển khai số hóa truyền hình mặt đất” với các Đài PTTH trên cả nước. Cùng tham dự Hội thảo có đại diện một số đơn vị thuộc Bộ TTTT, các đơn vị, công ty truyền dẫn phát sóng truyền hình. Thứ trưởng Bộ TTTT Phan Tâm đến dự và chỉ đạo Hội thảo - Tọa đàm.