Hội nghị phát triển Viễn thông Thế giới 2017

Hội nghị phát triển Viễn thông Thế giới 2017 (WTDC-17) diễn ra từ ngày 9/10 – 20/10/2017 tại Buenos Aires, Argentina. Đây là sự kiện lớn và quan trọng nhất của ITU-D nhằm hoạch định chiến lược hành động của Liên minh Viễn thông thế giới về lĩnh vực phát triển thông tin và truyền thông trong giai đoạn 2017-2021. Hội nghị đã thu hút sự tham gia của khoảng 1.000 đại biểu đến từ 125 quốc gia.

GSMA chọn Việt Nam làm mô hình về số hóa truyền hình và giải phóng băng tần 700Mhz cho Asean

Tại Hội thảo chuyên đề “Thúc đẩy số hóa truyền hình, thu hẹp khoảng cách số tại các nước ASEAN”, tổ chức ngày 21/8/2017 tại Phillipin, Hiệp hội Thông tin di động thế giới (GSMA) đã báo cáo tóm tắt kết quả Dự án xây dựng Khuyến nghị về triển khai số hóa truyền hình và giải phóng băng tần 700 MHz cho thông tin di động băng rộng trong khu vực ASEAN

Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2017: “Tiêu chuẩn giúp thành phố thông minh hơn”

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm 2017 có chủ đề “Tiêu chuẩn giúp thành phố thông minh hơn” khẳng định vai trò quan trọng của tiêu chuẩn trong hỗ trợ phát triển các giải pháp phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của mỗi thành phố nhằm xây dựng thành phố thông minh.