Đảng bộ Cục Tần số VTĐ tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống tại 02 Khu di tích ATK

Trong 02 ngày, 06 và 07/06/2020, Đảng bộ Cục Tần số đã tổ chức chương trình giáo dục lịch sử truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam tại An toàn khu Định Hóa (Thái Nguyên) và Chiến khu Tân Trào (Tuyên Quang). Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng ngay sau khi kết thúc thành công Đại hội Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện nhiệm kỳ 2020-2025. Gần 100 Đáng viên và quần chúng tiêu biểu đã tham gia đợt sinh hoạt có ý nghĩa này.