Phiên họp lần 2 của Hội đồng đấu giá băng tần 2.6GHz

Ngày 17/02/2017, tại trụ sở Cục Tần số vô tuyến điện, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện băng tần 2.6GHz đã tổ chức Phiên họp lần thứ 2, thảo luận về dự thảo Hồ sơ mời đấu giá. Ông Đoàn Quang Hoan - Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Chủ tịch Hội đồng đấu giá chủ trì Phiên họp.

Các văn bản QPPL về tần số VTĐ có hiệu lực trong tháng 2 và 3 năm 2017

01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 04 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về lĩnh vực tần số vô tuyến điện có hiệu lực thi hành trong tháng 02 và 3 năm 2017; thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung một số văn bản đã ban hành trước đó.

07 tỉnh dự kiến thực hiện số hóa truyền hình sớm hơn lộ trình

Tại cuộc họp lần thứ 13 của Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam, tổ chức vào ngày 14/02/2017 tại Hà Nội, sau khi VTV và SDTV thông báo tiến độ phủ sóng truyền hình số mặt đất ở một số tỉnh khu vực Nam Bộ thuộc nhóm III, Ban chỉ đạo đã đề nghị VTV và SDTV đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng phủ sóng truyền hình số mặt đất tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Tây Ninh và Bình Phước để có thể thực hiện ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh này trước ngày 31/12/2017.