Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

26/11/2020

(rfd.gov.vn)- Cục Tần số vô tuyến điện thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản chi tiết như nội dung kèm theo