Hệ sinh thái thiết bị 5G tăng mạnh kể từ đầu năm 2020

23/09/2020

(rfd.gov.vn)- Theo một báo cáo mới được công bố trong tháng 9/2020 của Hiệp hội các nhà cung cấp di động toàn cầu (GSA) cho thấy, hệ sinh thái thiết bị 5G tiếp tục phát triển và số lượng thiết bị 5G được công bố đã đạt 401, tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm 2020.

Số liệu được GSA cập nhật cho đến cuối tháng 8 vừa qua đã cho thấy có 93 nhà cung cấp thiết bị 5G với 401 thiết bị được công bố. Trong số 401 thiết bị đó, GSA cho biết có 190 thiết bị đã được bán trên thị trường, tăng 28 thiết bị so với thời điểm cuối tháng 7 vừa qua (162 thiết bị). Hiện tại, có 138 mẫu điện thoại hỗ trợ 5G được bán trên thị trường, tăng 25 mẫu so với thời điểm cuối tháng 7 (113 mẫu).

Sự phát triển của thiết bị 5G được công bố và có sẵn trên thị trường từ tháng 3/2019 đến tháng 8/2020 (Nguồn: GSA)

 

Trong số 401 thiết bị đã được công bố bao gồm: 181 mẫu điện thoại hỗ trợ 5G; 100 thiết bị CPE trong nhà/ngoài trời; 64 module 5G; 23 thiết bị hotspot; 6 mẫu máy tính xách tay; 6 mẫu máy tính bảng và 21 thiết bị khác như thiết bị bay không người lái, màn hình gắn trên đầu, rô bốt, TV, USB, modem, máy bán hàng tự động…

Theo Báo cáo của GSA thì hiện tại GSA đã xác định được băng tần hỗ trợ cho gần 83% tổng số thiết bị đã công bố, trong đó hơn 300 thiết bị được hỗ trợ trong băng tần dưới 6 GHz, chiếm 77,3% tổng số thiết bị 5G được công bố; 21,7% thiết bị 5G được hỗ trợ băng tần sóng milimet (mmWave), trong khi đó chỉ 16,2% tổng số thiết bị 5G được hỗ trợ cả hai băng tần dưới 6 GH và mmWave.

Số thiết bị 5G được hỗ trợ trên các phổ tần số dưới 6 GHz, mmWave, cả dưới 6 GHz, mmWave và chưa xác định được (Nguồn: GSA)

Riêng đối với các thiết bị 5G đã có sẵn trên thị trường, số liệu cho thấy chỉ có 36 thiết bị trong số 190 thiết bị có sẵn trên thị trường được hỗ trợ các dịch vụ 5G hoạt động trong băng tần mmWave (chiếm 18,9%), trong khi đó 88,9% các thiết bị thương mại được hỗ trợ băng tần dưới 6 GHz.


Cũng theo số liệu của GSA thì các băng tần được hỗ trợ nhiều nhất bởi tất cả các thiết bị 5G đã công bố là các băng 3,3-3,8 GHz (n78), 2496-2690 MHz (n41), 4400-5000 MHz (n79), 3,3-4,2 GHz (n77), 2100 MHz (n1) và 1800 MHz (n3). Vào cuối tháng 8, số lượng thiết bị 5G được công bố hỗ trợ băng n78 đã gần đạt mốc 199 thiết bị. Trong khi đó, số lượng thiết bị 5G được công bố được xác định là hỗ trợ các băng tần n3, n77, n1, n79 và n41 đã tiếp tục tăng nhanh và hiện lần lượt là 108, 127, 128, 137 và 174 thiết bị.

Dựa trên các tuyên bố trước đây của các nhà cung cấp và tỷ lệ phát hành thiết bị gần đây, GSA dự báo số lượng thiết bị 5G thương mại có sẵn trên thị trường sẽ tăng từ 190 thiết bị vào cuối tháng 8 lên hơn 200 thiết bị vào cuối tháng 9 này.

Tài liệu tham khảo: Báo cáo: 5G Devices Ecosystem Report September 2020 của GSA

Duy Kiên