Pháp tăng cường thực hiện các phép đo phát xạ vô tuyến đối với tín hiệu 5G

03/11/2020

(rfd.gov.vn)- Nhằm cung cấp các thông tin khách quan cho người dân về mức độ phơi nhiễm của tín hiệu 5G, chính phủ Pháp đã tiến hành mở rộng chương trình đo, kiểm tra phát xạ vô tuyến đối với thông tin di động nói chung và 5G nói riêng.

Theo ông Cédric O – Quốc vụ khanh đặc trách mảng Kỹ thuật số của Pháp cho biết, trong năm nay, cơ quan quản lý tần số quốc gia Pháp (ANFR) sẽ tiến hành thực hiện 6.500 phép đo, kiểm tra phát xạ vô tuyến đối với tất cả các thế hệ di động hiện đang được sử dụng thương mại. Con số này sẽ được tăng lên 10.000 phép đo vào năm 2021. Trước đó, vào năm 2019, cơ quan quản lý tần số quốc gia Pháp cũng đã thực hiện tổng cộng 3.066 phép đo.

Pháp tăng cường thực hiện các phép đo phát xạ vô tuyến đối với tín hiệu 5G

Liên quan đến việc thực hiện các phép đo đối với tín hiệu 5G, ông Cédric O cho hay: “Trong bối cảnh cụ thể liên quan đến việc triển khai mạng 5G, ANFR sẽ thực hiện 4.800 phép đo cụ thể để đo công suất truyền dẫn của các ăng-ten trước và sau khi triển khai mạng 5G ở nhiều cấu hình đại diện khác nhau. Theo đó, 300 phép đo sẽ được thực hiện trước cuối năm 2020 và 4.500 phép đo sẽ được thực hiện trong năm 2021”.

“Những phép đo này sẽ cung cấp thông tin khách quan về mức độ phơi nhiễm điện từ liên quan đến việc triển khai mạng 5G ở cả băng tần 3,5 GHz đã được Cơ quan viễn thông Pháp (ARCEP) phân bổ cho các nhà mạng và các băng tần số hiện đang được sử dụng”, ông Cédric O cho biết thêm.

Kết quả các phép đo phát xạ vô tuyến sẽ được công khai trên trang web của cơ quan quản lý tần số quốc gia Pháp.

Ông Cédric O lưu ý rằng, mức phơi nhiễm trung bình đối với các bức xạ vô tuyến do mạng di động tế bào gây ra ở Pháp thấp hơn gần 150 lần so với ngưỡng tối đa được khuyến nghị bởi các tổ chức quốc tế. Có nghĩa là các công nghệ thông tin di động hiện tại đang được sử dụng sẽ không gây ra các nguy hiểm cho người dân cũng như sẽ không làm lây nhiễm Covid-19 như các thông tin từ các thuyết âm mưu đưa ra trong thời gian qua.

Việc Cơ quan quản lý tần số quốc gia Pháp thực hiện các phép đo phơi nhiễm điện từ trong thực tế để đưa ra các bằng chứng thực nghiệm về lượng phát xạ vô tuyến từ các mạng thông tin di động nói chung và mạng 5G nói riêng nhằm giảm bớt sự nghi ngờ của công chúng về sự ảnh hưởng của các hệ thống thông tin di động đối với sức khỏe con người.

Phan Văn Hòa (dịch theo telecoms.com)