Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng ủy Cục Tần số vô tuyến điện

Ngày 21/11/2017, tại Hà Nội, Đoàn giám sát của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Đỗ Việt Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy khối chủ trì đã tiến hành hoạt động giám sát chuyên đề tại Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện.

GSMA chọn Việt Nam làm mô hình về số hóa truyền hình và giải phóng băng tần 700Mhz cho Asean

Tại Hội thảo chuyên đề “Thúc đẩy số hóa truyền hình, thu hẹp khoảng cách số tại các nước ASEAN”, tổ chức ngày 21/8/2017 tại Phillipin, Hiệp hội Thông tin di động thế giới (GSMA) đã báo cáo tóm tắt kết quả Dự án xây dựng Khuyến nghị về triển khai số hóa truyền hình và giải phóng băng tần 700 MHz cho thông tin di động băng rộng trong khu vực ASEAN

Thông điệp Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 2017: “Tiêu chuẩn giúp thành phố thông minh hơn”

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm 2017 có chủ đề “Tiêu chuẩn giúp thành phố thông minh hơn” khẳng định vai trò quan trọng của tiêu chuẩn trong hỗ trợ phát triển các giải pháp phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của mỗi thành phố nhằm xây dựng thành phố thông minh.