Hội nghị Công chức, Viên chức năm 2019

Ngày 13/3/2019, tại Hà Nội, Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019, với sự tham dự của gần 300 công chức, viên chức, người lao động từ tất cả các đơn vị trong toàn Cục. Hội nghị được thực hiện trực tuyến giữa 08 điểm cầu. Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục Lê Văn Tuấn và Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Nguyễn Phương Anh đồng chủ trì Hội nghị.

30/6/2019: Các trạm phát sóng chính khu vực Trung Bộ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất

Ngày 06/3/2019, Cục Tần số vô tuyến điện – Văn phòng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam đã ban hành thông báo số 775/TB-CTS về kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa liên quan tới thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh Nhóm II, III.

Mạng LPWAN cho các ứng dụng IoT

Trong những năm gần đây, Internet vạn vật (Internet of Things – IoT) hay IoT công nghiệp (Industry IoT – IIoT) là những từ khóa nổi bật nhất trong các ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông. Các công nghệ không dây chiếm một tỉ lệ lớn trong truyền tải dữ liệu IoT lên Internet. Điểm đáng chú ý khi triển khai các ứng dụng IoT là khả năng tiết kiệm năng lượng, tốc độ truyền tải, cũng như độ bao phủ. Các công nghệ không dây cũng được phát triển để phù hợp với các nhóm ứng dụng IoT khác nhau. LPWAN (Low-Power Wide Area Network) - Mạng diện rộng năng lượng thấp là một trong xu hướng tất yếu không thể thiếu trong các ứng dụng IoT tương lai.