Ericsson, Intel thực hiện thành công cuộc gọi 5G đầu tiên

17/07/2018

(rfd.gov.vn)- Ericsson và Intel vừa tuyên bố đã thử nghiệm thành công cuộc gọi 5G (end-to-end 5G data call) đầu tiên theo chuẩn 3GPP non-standalone – Một tiêu chuẩn vô tuyến mới của mạng 5G.

Cuộc gọi hai chiều trên băng tần 3.5 GHz đã được thực hiện thành công tại Phòng thí nghiệm của Ericsson tại Thụy Điển vào tuần trước.

Ericsson và các đối tác sử dụng thiết bị thương mại sẵn có của nhà cung cấp, bao gồm các thiết bị vô tuyến mới 5G, thiết bị băng gốc và mạng lõi chuyển mạch gói cũng như các trạm thử nghiệm di động 5G của Intel.

Tháng trước, Ericsson và Intel đã hợp tác thử nghiệm thành công việc kiểm thử tính tương thích theo chuẩn vô tuyến 5G mới (3GPP-compliant standalone 5G new radio). Việc thử nghiệm thành công công nghệ này đã thúc đẩy việc mở rộng quan hệ hợp tác hai công ty. 

Người đứng đầu mạng lưới sản phẩm khu vực của Ericsson - Nishant Barra - cho biết: “Việc trình diễn được thực hiện bởi các chuyên gia Ericsson cùng với các đối tác của chúng tôi làm nền tảng cho việc công nghệ 5G đã sẵn sàng cho việc thương mại hóa”. Nishant Barra khẳng định: “Chúng tôi tiếp tục thúc đẩy việc thiết lập một hệ sinh thái qua đó sẽ đảm bảo cho công nghệ này thành công khi thương mại hóa”.

Thúy Hường dịch theo https://telecomasia.net