Kết quả thi tuyển công chức năm 2016

17/11/2016

(rfd.gov.vn)- Cục Tần số vô tuyến điện thông báo Kết quả thi tuyển công chức năm 2016

Quyết định của Cục Trưởng công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2016         

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển công chức tại Cục Tần số vô tuyến điện năm 2016 vị trí: Chuyên viên tần số vô tuyến điện  - Hà Nội 

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển công chức tại Cục Tần số vô tuyến điện năm 2016 vị trí: Chuyên viên tần số vô tuyến điện - TP Hải Phòng 

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển công chức tại Cục Tần số vô tuyến điện năm 2016 vị trí: Chuyên viên tần số vô tuyến điện  - TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển công chức tại Cục Tần số vô tuyến điện năm 2016 vị trí: Chuyên viên tần số vô tuyến điện  - TP Hồ Chí Minh

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển công chức tại Cục Tần số vô tuyến điện năm 2016 vị trí: : Kế toán viên - TP Cần Thơ

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển công chức tại Cục Tần số vô tuyến điện năm 2016 vị trí: : Chuyên viên tần số vô tuyến điện  - TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển công chức tại Cục Tần số vô tuyến điện năm 2016 vị trí: : Chuyên viên tần số vô tuyến điện - TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển công chức tại Cục Tần số vô tuyến điện năm 2016 vị trí: : Kế toán viên - TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Danh sách công nhận kết quả thi tuyển công chức tại Cục Tần số vô tuyến điện năm 2016 vị trí: : Kế toán viên - Hà Nội