THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE CHO TRUNG TÂM TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN KHU VỰC V

06/01/2017

(rfd.gov.vn)-

Cục Tần số Vô tuyến điện cần tuyển hai (02) chỉ tiêu nhân viên lái xe ô tô cơ quan làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V ở TP Hải Phòng.

I/ Điều kiện tuyển dụng:

1. Là công dân mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

2. Phẩm chất đạo đức tốt;

3. Tuổi đời dự tuyển: Phải từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi;

4. Có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;

5. Có nguyện vọng làm việc theo chế độ hợp đồng tại Cục Tần số vô tuyến điện.

6. Có bằng lái xe ô tô hạng C trở lên.

7. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 

II/ Tiêu chuẩn cụ thể về vị trí công việc:

a/ Nghề, công việc, trình độ chuyên môn, số lượng cần tuyển:

- Nghề, công việc: Lái xe ô tô cơ quan.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên; Có bằng lái xe ô tô hạng C trở lên.

- Số lượng cần tuyển: 02 chỉ tiêu làm việc.

b/ Loại hợp đồng dự kiến giao kết:

- Hợp đồng lao động  thử việc 01 tháng; Hết hạn hợp đồng nếu đạt yêu cầu sẽ được xem xét ký tiếp hợp đồng lao động xác định thời hạn 01 năm.

c/ Mức lương dự kiến:

Bậc 1/12 Hệ số 2,05 Ngạch Nhân viên lái xe; Mã số 01.005; Bảng 4: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ) và phần tiền lương tăng thêm theo quy định cụ thể của Cục Tần số vô tuyến điện.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng thử việc được hưởng 85% mức lương này.

 

d/ Điều kiện làm việc cho vị trí công việc:

d.1- Công việc phải làm:   Lái xe ô tô cơ quan.

d.2- Chế độ làm việc

+ Thời gian làm việc: 08 giờ/ngày theo giờ hành chính và theo yêu cầu của công việc khi cần thiết.

+ Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Theo yêu cầu công việc.

 

III/ Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành (Mẫu số 04);

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

      3. Bản sao Giấy khai sinh;

4. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ: bằng lái xe ô tô và các văn bằng, chứng chỉ khác nếu có (Các bản sao văn bằng, chứng chỉ này khi người lao động trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra).

      5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền ( bệnh viện hoặc trung tâm y tế huyện, quận và tương đương trở lên) cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Các loại giấy tờ để xác nhận là đối tượng ưu tiên ( nếu có); các giấy tờ có liên quan đến quan hệ lao động như: Sổ BHXH, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội... được cơ quan có thẩm quyền chứng thực

 

IV/ Hình thức tuyển lao động:

Người lao động dự tuyển phải tham dự phỏng vấn.

V/ Ưu tiên trong tuyển lao động:

Cục Tần số vô tuyến điện ưu tiên xem xét các đối tượng lao động là người đáp ứng đủ yêu cầu tuyển dụng theo thứ tự sau:

1.     Người cư trú tại nơi tự nguyện làm việc;

2.     Con CBCNVC trong Cục (có bố hoặc mẹ đã hoặc đang làm tại Cục);

3.     CBCNVC đã làm việc tại Cục nhưng đã chấm dứt làm việc theo chế độ mất việc làm.

 

VI/ THỦ TỤC NHẬN HỒ SƠ:

- Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày  25 /11/ 2016 - 10/ 01/ 2017

- Thời gian phỏng vấn, kiểm tra tay nghề: dự kiến trong tháng 01/2017 (sẽ thông báo cụ thể tới người lao động).

- Người lao động nộp hồ sơ về:

+ Phòng TCCB Cục Tần số vô tuyến điện, tầng 22, số 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội, ĐT (04) 35564919-máy lẻ 312, 0913541418 (trong giờ hành chính, trừ các ngày thứ 7, CN);

Hoặc:

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V, 783 Đại lộ Tôn Đức Thắng, TP Hải Phòng, ĐT (031) 3827857/3821789, 0912520529.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CỤC TẦN SỐ VTĐ

 

 

Mẫu số 04: Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP

 

Ảnh chụp không quá 06 tháng, cỡ 04 x 06 cm, phông nền sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---------------

………, ngày….. tháng ….. năm…..

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

Kính gửi: …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

 

Họ và tên (chữ in): ………………………………………………Giới tính:  

Ngày, tháng, năm sinh:  

Số chứng minh nhân dân / Hộ chiếu: …………… Ngày cấp: …../…../….. Nơi cấp:

Dân tộc: …………………………………… Tôn giáo:  

Trình độ chuyên môn kỹ thuật:  

Bậc trình độ kỹ năng nghề (nếu có):  

Ngoại ngữ: …………………………………. Trình độ:  

Địa chỉ liên hệ:  

 

Điện thoại: ………………….. Fax: ………………. E-mail:  

I. Quá trình đào tạo (dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên)

 

Stt

Trình độ

Trường, cơ sở đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Bằng cấp / chứng chỉ

1

       

2

       

3

       

       

 

II. Quá trình làm việc

 

Stt

Đơn vị làm việc

Thời gian làm việc  
(Từ tháng năm đến tháng năm)

Vị trí việc làm

1

     

2

     

3

     

     

 

III. Khả năng, sở trường

 

IV. Giấy tờ kèm theo

1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

2. Giấy khám sức khỏe;

3. Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật;

4. Các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, tôi đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm: Nhân viên Lái xe tại Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V - TP Hải Phòng

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và thực hiện đúng các quy định về tuyển lao động./.


                                                                               Người đăng ký dự tuyển 

                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên)