Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Tin học của Cục Tần số vô tuyến điện

08/08/2017

(rfd.gov.vn)-

 

 

 

CƠ HỘI VIỆC LÀM HẤP DẪN VỚI MỨC THU NHẬP ỔN ĐỊNH VÀ NHIỀU CƠ HỘI HỌC TẬP,

ĐÀO TẠO TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

 

I/ SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN:

 02 viên chức vị trí Kỹ sư Tin học làm việc tại Hà Nội.

 II/ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có bằng tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Tin học hoặc tương đương

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

III/ HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC:

III.1-Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1-     Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu tại website: cuctanso.vn)

2- Bản Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người dự tuyển đang công tác, học tập (xác nhận trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

3- Bản sao Giấy khai sinh;

4- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm đại học (bảng kết quả học tập) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bản do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

5- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

III.2- Thời hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày  12 / 8 /2017.

III.3- Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

Phòng Tổ chức cán bộ Cục Tần số vô tuyến điện, tầng 22 toà nhà 115 Trần Duy Hưng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội, ĐT (024) 35564919-312, 0913541418.

IV/ HÌNH THỨC DỰ TUYỂN:

IV.1- Hình thức dự tuyển: Thực hiện thông qua XÉT TUYỂN, gồm 2 nội dung:

1- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp đại học của người dự tuyển.

  2. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn  hoặc thực hành về các kiến thức về chuyên ngành Tin học và một số kiến thức xã hội.

IV.2- Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong quý III/2017

IV.3- Địa điểm xét tuyển:

Tại Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

IV.4- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Nhà nước: dự kiến 500.000đồng/thí sinh.

 

V/ MÔ TẢ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:

- Nghiên cứu, đề xuất các dự án và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Cục và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước của Cục;

- Quản trị hệ thống mạng máy tính và các phần mềm tin học; duy trì hoạt động, cập nhật nội dung trang tin điện tử (Website) của Cục;

- Thực hiện  các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu của cơ quan.

                           

                    
                      TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

                           CHỦ TỊCH

 

 

                  Lê Văn Tuấn (đã ký)

 

Tải về tại đây