Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

(rfd.gov.vn)- Quyền thuê diện tích sàn để làm Văn phòng tại Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện - 115 Trần Duy Hưng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Tải về tại đây