Lấy Ý Kiến Nhân Dân Về Dự Thảo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Dự Thảo Quy Hoạch Băng Tần 2300-2400 MHz Và Băng Tần 2500-2690 MHz Cho Hệ Thống Thông Tin Di Động IMT Của Việt Nam

27/04/2020

(rfd.gov.vn)-