Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản: Cột anten tự đứng cao 50m tại Thành phố Cần Thơ

(rfd.gov.vn)-