Công ty đấu giá hợp danh Phương Đông thông báo bán đấu giá tài sản

12/11/2020

(rfd.gov.vn)- Cột anten tự đứng cao 50m tại Thành phố Cần Thơ