Thông báo kế hoạch đấu giá: "Quyền thuê diện tích sàn để làm văn phòng tại tòa nhà của Cục Tần số vô tuyến điện-địa chỉ 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội."

17/11/2020

(rfd.gov.vn)-