Tuyên truyền các quy định về kinh doanh, sử dụng tần số vô tuyến điện tại Lạng Sơn

05/05/2017

Trong các ngày 27- 28/04/2017, Đoàn công tác gồm Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, Thanh tra Cục Tần số vô tuyến điện và Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I đã tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật trong việc kinh doanh, sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện tại các huyện Văn Lãng, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Tình hình xử lý can nhiễu thông tin di động tại Hà Nội

21/07/2015

Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I đã giải quyết xong 83/95 điểm can nhiễu thông tin di động tại Hà Nội. Đây là thông tin do ông Nguyễn Phương Đông - Phó Giám đốc Trung tâm I cung cấp ngày 21/7/2015.