Tăng cường quản lý tần số VTĐ để đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố thông minh

30/11/2017

Đó là một trong các nội dung đã được thảo luận tại Hội nghị giao ban công tác phối hợp quản lý tần số năm 2017 giữa Cục Tần số VTĐ với 11 Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn hoạt động của Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I, tổ chức ngày 24/11/2017 tại Ninh Bình.

Tình hình xử lý can nhiễu thông tin di động tại Hà Nội

21/07/2015

Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I đã giải quyết xong 83/95 điểm can nhiễu thông tin di động tại Hà Nội. Đây là thông tin do ông Nguyễn Phương Đông - Phó Giám đốc Trung tâm I cung cấp ngày 21/7/2015.