Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 62 văn bản

Tiêu chuẩn ngành QCVN 72:2013/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) của thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp

Ngày ban hành: 10/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành QCVN 71:2013/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ (EMC) của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình

Ngày ban hành: 10/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành QCVN 70:2013/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và tương thích điện từ đối với thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54MHz đến 68 MHz

Ngày ban hành: 10/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 03/CT-BTTTT

Về tăng cường công tác quản lý chất lượng phát thanh, truyền hình và truyền thanh không dây

Ngày ban hành: 03/08/2011

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 04/CT-BTTTT

Về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc sử dụng điện thoại không dây để đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện

Ngày ban hành: 11/10/2010

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 25/2008/QĐ-BTTTT

Về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821-960 MHz và 1710-2200 MHz.

Ngày ban hành: 16/04/2008

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 07/2007/QĐ-BTTTT

Về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin vô tuyến cố định và lưu động mặt đất của Việt Nam trong dải tần 406,1-470MHz.

Ngày ban hành: 19/12/2007

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành TCN 68 – 255: 2006

Phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

Ngày ban hành: 20/08/2007

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 08/2007/CT-BBCVT

Chỉ thị về thúc đẩy phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ nông thôn

Ngày ban hành: 01/08/2007

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Chỉ thị 09/2001/CT-TCBĐ

Về Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020

Ngày ban hành: 30/11/2001

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực