Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 62 văn bản

Thông tư 12 /2012/TT-BTTTT

Quy định về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 30/07/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2012/TT-BTTTT

Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày ban hành: 05/06/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 03/2012/TT-BTTTT

Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Ngày ban hành: 20/03/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực

Quyết định 216/2012/QĐ-BTTTT

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành

Ngày ban hành: 04/02/2012

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2011/TT-BTTTT

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2011/TT-BTTTT

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc công bố hợp quy

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2011/TT-BTTTT

Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Ngày ban hành: 31/10/2011

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2010/TT-BTTTT

Ban hành "Quy hoạch băng tần 2500 - 2690 MHz cho hệ thống thông tin di dộng IMT của Việt Nam"

Ngày ban hành: 24/11/2010

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2010/TT-BTTTT

Ban hành "Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam"

Ngày ban hành: 24/11/2010

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2010/TT-BTTTT

Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 28/10/2010

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực