• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Cơ cấu tổ chức
  • Lãnh đạo cục

Lãnh đạo Cục

Họ và tên: Lê Thái Hòa

Chức vụ: Phó Cục trưởng, Phụ trách

Ngày sinh: 03/01/1976

Quê quán: Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Điện thoại: 024.35564974

Email: hoalt@rfd.gov.vn

Họ và tên: Bà Nguyễn Phương Anh

Chức vụ: Phó Cục trưởng

Ngày sinh: 16/10/1969

Quê quán: Xuân Hoà, Nam Đàn, Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Điện thoại: 024.35564927/ 024.35564919 (máy lẻ: 306)

Email: anhnp@rfd.gov.vn

Họ và tên: Trần Mạnh Tuấn

Chức vụ: Phó Cục trưởng

Ngày sinh: 29/04/1967

Quê quán: Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Điện thoại: 024.35564921/ 024.35564919 (máy lẻ: 405)

Email: tmtuan@rfd.gov.vn