Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền thuê diện tích sàn làm văn phòng tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội năm 2023

17/07/2023

(rfd.gov.vn)- Trung tâm Kỹ thuật Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền thuê diện tích sàn làm văn phòng tại tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chi tiết thông báo tại file đính kèm.