Một số thiết bị vô tuyến điện không có chứng nhận hợp qui, không được sử dụng

21/08/2020

Một số thiết bị vô tuyến điện không có chứng nhận hợp qui được phát hiện tính đến ngày 21/04/2022 (Nếu tổ chức, cá nhân có thắc mắc, đề nghị phản ánh đến email: contact@rfd.gov.vn hoặc điện thoại 024.35564919, máy lẻ 507).

1. Microphone không dây

Hãng

Model

AAP

 M8-II

M-8

S-500

ANA

MI-08B

Pro-X10

Pro-X9

Audix

RAD360

BBS

DS

U-1200D

U5000A

BF Audio

K-304D+

BN Audio 

BA-1500II

BA-2500II

Bose

BS-888

Byma

SLX-24

Electro-Voice

HT-300

COK

W-700

SHURE

SVX88

SVX-SM88

U-830

UGX10II

UGX20II

UGX8

UGX8II

UGX9

UGX9II

UR12D

UR24D

UR43

URX10II

Raxikol

RYW -216

SHUPU

VCS-204

TANMI

ACT 3090

VilSound

VR-830D

DMX

 U-1800

DVON

ACT-9090U

DV-9999

Fivestar

FS - 960

FULINDA

ST-850D

GRFIS

GRFIS IS-187

Sennheiser

SKM9000

HMG audio

VIP-555M

JBL

SR300 (VM 300)

JK

B8

K Pro Sound

UHF M8

MANGO

MA-W1000

Musicwave

HS 2500i

Nanomax

Pro FX 2400

Navison Audio

N68

OMAGA

KV-7288

Paramax

Pro 8000

SOUNDNOW

CX 580U

Takstar

TC4R

TS6700

TS6700HH

TS6700PP

TS6800

TS7210P

TS7220 H/P

X6 (KTV)

YAYIN

U-830

 

2. Điện thoại không dây chuẩn DECT, tần số hoạt động 1920MHz-1930MHz

a. Loại điện thoại không dây(điện thoại “mẹ bồng con”) có nhãn "DECT 6.0"

Chủng loại

Model

 AT&T

CL82209; CL 82201; CRL 82312; CL82359; CL82659; CL84200; CL84109; CL84100;

EL51209; EL51210;  EL51359; EL 52100; EL 52110; EL5220; EL52250; EL52345; EL52400; SL82218;   SL82318; SL82558; CL82301; EL52260; EL52209; EL52253; CL81301

EL52253; CL82253; CL82353; CLP99453; EL52251

Curtis

 Curtis

 GE 

 GE

Gfm

C220-3

 Motorola

 L402C; K301,L603M; L302; L512CBT; L903

 

 

 

 

 

 

Panasonic

KX-TG A641;  KX-TGA642;

KX TG 1031; KX-TG1031S; KX-TG1031CS; KX-TG1031B; KX-TG 1032S; KX-TG 1033S; KX TG 1033CS; KX-TG1034S; KX-TG1061; KX-TG1061M;KX-TG1062M; KX TG 1100 CX;

KX-TG220; KX-TG 2432;

KX-TG4011C; KX TG 4011 N; KX-TG 4021; KX-TG4021N; KX TG 4023; KX TG 4023 SK; KX-TG4024N; KX-TG 4031; KX TG 40335; KX-TG4111C; KX-TG4113CB; KX-TG4131CB; KX TG 4221; KX TG 4731; KX-TG 4771;

KX-TG6311E; KX-TG6311S; KX-TG6321CT, KX-TG6321CS; KX-TG6531B;KX TG 6410 C; KX-TG 6431; KX-TG6441; KX-TG6441T; KX TG 6511;  KX-TG 6521C; KX-TG6524; KX-TG6531B; KX-TG 6641C; KX-TG 6441C; KX-TG6471; KX-TG6471S; KX-TG6531; KX-TG6531C; KX-TG6541; KX-TG6671;  KX-TG 6841; KX-TG 6932M;

KX-TG7412CB; KX-TG 7431; KX-TG7641; KX-TG7621B; KX-TG7731S;

KX-TG 8231B; KX-TG 8232B; KX-TG82323B

KX-TG931T; KX-GA 931T; KX-TG 9321;  KX-TG9331T;  KX-TG93331S ; KX-TG 9341T; KX-TG9341S; KX-TG 9343S; KX-TG 9344T; KX-TG9371B; KX-TG 9391T;

KX-TGA101B; KX-TGA470; KX-TGA652, KX-TGA805;

KX-TGC 220; KX-TG 4131; KX-TG 4771C; KX-TG 6411; KX-TG C220; KX-TG D220; KX-TG D530; KX-TG E260; KX-TG F380; KX-TG5441

Philip

CD440 ; CD445; CD450; IC1135A ; SE450FP; VoiIP841 (gọi điện qua internet); CD365

RadioShack

RadioShack

Thomson

28112EE2-A; 2811EE3-A; 28213CE1-A;  28214KE2-A; 28811FE2-A; TC28811FE2A; TC28213EE1-A; 28115FE1-A

 Vtech

6053; 6219-2; 

CS6042; CS6120; CS6128; CS6219-2; CS6229; CS6328-4;  CS6319-2; CS6329; CS6329;  CS6719;

DS6221; DS6221-3;DS3111-2; DS6421;  DS6522-32;

LS6117-19; LS6115-2; LS6117-19; LS6115-2; LS6126-3; LS6225; LS6225-3; LS6425; LS6475-3;

VTECH FS6214-4; VTECH CS6729-3; VTECH 6329-2; CS6199-42; DS6511-2; CS6819-3; VTECH CS5158; VTECH DS6520; VTECH CS 6619-16

 Uniden

D1364; D1680; D1760; D1780; D1788-2;

DECT1363; DECT 1480; DECT 1484; DECT 1560; DECT1560-2; DECT 1580; DECT1660; DECT2060-2W; DECT 2080; DECT2085;  DECT2088-2; DECT2188-5; DECT 2262;D1685; DECT 1588

b. Loại điện thoại không dây không ghi  nhãn "DECT 6.0", tần số hoạt động 1920MHz-1930MHz

 Chủng loại

 Model 

 American  

 FC00JNU10659 ; AMERICAN RA2160B

Motorola

L703

OOMA

Modem IP

Plantronics

CT14

Presidian 

Presidian 

Vtech

QF 900015593; CS 6419; L512CBT

CS6114; CS6419-2; CS6429;  CS6519-2; CS6619-2; CS6629-2; CS6629-3

3. Thiết bị giám sát em bé (Baby Monitor),tần số hoạt động 1920MHz-1930MHz

 Chủng loại

 Model 

VTech

DM111, DM111-2, DM221, DM221-2, DM221-PU

4. Tai nghe không dây:

Chủng loại

 Model 

Jabra

 WHB003BS

5. Thiết bị gây nhiễu (không bao gồm thiết bị phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh)

Thiết bị phá sóng định vị GPS ( tiếng Anh: GPS jammer);thiết bị gây nhiễu thông tin di động (thiết bị phá sóng di động, tiếng Anh: mobile phone jammer/ cell phone jammer).