Thông báo về việc về tiếp nhận thông báo can nhiễu

31/03/2020

(rfd.gov.vn)-

 

- Từ ngày 01/4/2020 đến 15/4/2020 và trong thời gian có dịch CoVid-19 tại Việt Nam, Cục Tần số vô tuyến điện bổ sung phương thức nhận thông báo kháng nghị can nhiễu từ tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện qua email theo hướng dẫn dưới đây, mẫu thông báo nhiễu tại địa chỉ:  http://www.rfd.gov.vn/tin-tuc/pages/thong-bao.aspx?ItemID=2439.

- Tổ chức, cá nhân sử dụng tần số thiết bị phát sóng vô tuyến điện bị can nhiễu có thể gửi kháng nghị can nhiễu về địa chỉ email theo địa bàn Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực quản lý tỉnh thành phố đặt đài bị nhiễu theo hướng dẫn hình sau:

- Trường hợp nhiễu xảy ra trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức cá nhân gửi thông báo nhiễu đến Trung tâm quản lý địa bàn và đồng thời gửi thêm vào địa chỉ: ksts@rfd.gov.vn

- Tra tỉnh, thành phố theo Trung tâm tần số khu vực:

http://www.rfd.gov.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/pages/cac-trung-tam.aspx

Trân trọng./.