Thông báo số 540/TB-TTKT ngày 12 tháng 6 năm 2024 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2024

13/06/2024

(rfd.gov.vn)-