Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 154 văn bản

Quyết định 80/QĐ-BTTTT

Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF (470 -806) MHz giai đoạn 2014-2017

Ngày ban hành: 22/01/2014

Ngày có hiệu lực: 12/02/2014

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 71/2013/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

Ngày ban hành: 21/11/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Nghị định 174/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 13/11/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 112/2013/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 15/08/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành QCVN 76:2013/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải

Ngày ban hành: 10/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2013/TT-BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ngày ban hành: 10/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2013/TT-BTTTT

Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30 000) MHz

Ngày ban hành: 14/06/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2013/TT-BTTTT

Quy định thời điểm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với máy thu hình sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam

Ngày ban hành: 18/03/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2013/TT-BTTTT

Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020

Ngày ban hành: 23/01/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 03/2005/QĐ-BBCVT

Quyết định về việc phê duyệt "Quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT-2000 của Việt Nam đến năm 2015 trong dải tần 1900-2200 MHz"

Ngày ban hành: 17/01/2005

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực