Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 154 văn bản

Thông tư 04/2015/TT-BTTTT

Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz

Ngày ban hành: 10/03/2015

Ngày có hiệu lực: 20/04/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 01/2015/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

Ngày ban hành: 07/01/2015

Ngày có hiệu lực: 15/03/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2014/TT-BTTTT

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện”

Ngày ban hành: 16/12/2014

Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2014/TT-BTTTT

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện

Ngày ban hành: 26/11/2014

Ngày có hiệu lực: 16/01/2015

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 16 /2014/TT-BTTTT

Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

Ngày ban hành: 18/11/2014

Ngày có hiệu lực: 18/11/2014

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2013/TT-BTTTT

Quy định tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng

Ngày ban hành: 02/12/2013

Ngày có hiệu lực: 20/01/2014

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1009/QĐ-BTTTT

Chỉ định Phòng đo kiểm thuộc Trung tâm Kỹ thuật, Cục Tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 19/08/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 97/2009/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 20/05/2009

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tiêu chuẩn ngành 54/2006/QĐ-BBCVT

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999

Ngày ban hành: 25/12/2006

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 22/2005/QĐ-BTC

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 11/04/2005

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực