Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 43 văn bản

Thông tư 16/2013/TT-BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ngày ban hành: 10/07/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2013/TT-BTTTT

Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30 000) MHz

Ngày ban hành: 14/06/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2013/TT-BTTTT

Quy định thời điểm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với máy thu hình sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam

Ngày ban hành: 18/03/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực