Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Đến
Tìm thấy: 66 văn bản

Quyết định 691.2019/QĐ-VPCNCL

Về việc công nhận phòng thí nghiệm

Ngày ban hành: 27/09/2019

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 167/QĐ-CTS

Văn phòng là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác tổng hợp kế hoạch, văn thư lưu trữ, thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính, truyền thông, hành chính, quản trị. Văn phòng có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Ngày ban hành: 17/04/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 166/QĐ-CTS

Phòng Tài chính - Kế toán là đơn vị thuộc Cục Tần số vô tuyến điện có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng trong các lĩnh vực tài chính, kế toán; quản lý vốn, tài sản nhà nước.

Ngày ban hành: 16/04/2018

Ngày có hiệu lực: 16/04/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/03/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

Ngày ban hành: 14/03/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 253/QD-BTTTT

Về việc chỉ định phòng Đo lường - Thử nghiệm

Ngày ban hành: 23/02/2018

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1761/QĐ-BTTTT

Kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806)MHz giai đoạn 2018-2020.

Ngày ban hành: 17/10/2017

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1652/QD-BTTT

Về việc chỉ định phòng thử nghiệm

Ngày ban hành: 04/10/2017

Ngày có hiệu lực: 04/10/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1459/QĐ-BTTTT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 01/09/2017

Ngày có hiệu lực: 01/09/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 02/2017/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo quyết định số 71/2013/QĐ-TTG ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 17/01/2017

Ngày có hiệu lực: 05/03/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1009/QĐ-BTTTT

Chỉ định Phòng đo kiểm thuộc Trung tâm Kỹ thuật, Cục Tần số vô tuyến điện

Ngày ban hành: 19/08/2013

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực